Pnevmaniya-Setelcem

S?t?lc?m, dünyan?n bilin?n ?n köhn? x?st?likl?rd?n biridir.

S?t?lc?m havadak? mikroblar?n, immunitet sistemi çökmü? olan insanlara yoluxmasiyla ortaya ç?xan bir x?st?likdir.

S?t?lc?m, xüsusil? kiçik u?aqlarda, ya?l?larda, v? ür?k, ??k?r, böyr?k, bronxit x?st?l?rind? ölüml?r? s?b?b ola bilm?kd?dir.

 T?rifi: (Pnemaniya) A?ciy?r iltahab?d?r. ?sas olaraq iki tipdir: Bakterial ve Virusal Pnevmaniya. Bunlarin bir çox xüsusiyy?ti v? müalic?l?ri eynidir.

1 - bakterial pnevmaniya: Bu zaman balgamda bir çox növ bakteriya (6-7 növ) vard?r. X?st? bird?n özünü pis hiss ed?r, herareti üks?l?r, titr?m? v? quru öskür?k meydana ç?xar. S?t?lc?m erk?n dövrünün ?n diqq?ti ç?k?n ?lam?ti, ifad? edil?rin a?ciy?r? ba?l? olmamas?d?r. X?st?d?, a?ciy?r a?ns?ndan çox, ba? a?ns? vard?r v? ozunu çox pis hiss etdiyini dem?kl? birlikd?, tam olaraq n? oldu?unu bilm?z.bakteriyel s?t?lc?m, bu gün üçün bel? t?hlük?li olan bir x?st?likdir. Buna gör? d? ekspert bir h?kim? m?sl?h?tl??m?kd? fayda vard?r.

2 - Virusal pnevmaniya: T?n?ffüs yollar?ni, a?ciy?rl?ri yoluxduran bir neç? virus var. Bakterial s?t?lc?me nisbeten  daha az qorxuludur. Heraret daha azd?r, narahatl?q o q?d?r ?h?miyy?tli deyil. X?st?lik  üç h?ft? davam edir. Qrip virusu, tez olmamaqla birlikd?, a?ciy?rl?rd? öldürücü bir infeksiyaya yol aça bil?r.


Müt?x?ssis bir h?kim? m?sl?h?tl??m?kd? fayda vard?r.

 Bitki mualicesi:

      • Bir st?kan qaynar suyun için?, 4 qram mal quyru?u çiç?yi qoyularaq 10 d?qiq? gözl?dilir. Günd? 2 ya 3 st?kan içil?r.

      • Bir st?kan limon suyu, 3 st?kan su il? qaynailib günd? 3-4 st?kan içil?r.

      • Bol bol il?q cök? çay? içil?r.


      • Nan? qaynadilib sonra, il?q olaraq bol bol içil?r.

      • Nan?, cök?, emekomeci birlikde qaynadilaraq suyu içil?r.

  •  Sham yagi-0.5 st iliq sude 4-5 damci damizdirilib ac qarina 2defe qebul etmek.
  • Propolis nastoykasi-gunde 2 defe 4-5 damci daxile qebul etmek-1-2 hefte

Открытие сайта!
Сегодня наш сайт создан и постепенно будет пополнятся полезной информацией.

Бесплатный хостинг Okis.ru