Jenshen bitkisi

 Istifade sahasi: ?n cox yor?unluq v? hals?zl??a aradan qald?rmaq m?qs?diyl? istifad? edilir. Stressi azald?b fiziki f?aliyyetin normal olmasin? t?min edir. A?a?? t?zyiq probleml?rind? istifad? edilir. M?rk?zi sinir sistemini gücl?ndirir. Cinsi qeyri-kafiliye qar?? istifad? edilir. I?tah açand?r. Amerika jensheninin aybashi probleml?rini ve g?rginlikl?rini aradan qald?rd??? m?lumdur. ??k?r x?st?l?ri rahatl?qla istifad? ed? bil?r. Q?rm?z? r?ngli jenshen(Koreya ginseng) daha çox cinsi bax?mdan canland?r?c?, isidici v? afrodizyak t?siri yaradark?n, A? r?ngli  jenshen (Sibir ginseng) Stress, beyin yor?unlu?u v? ya?l?l?q semptomlar?n? nizamlar

.
?stifad? ??kli v? dozas?: Kökü günd? bir neç? d?f? çeyneyerek istifad? edilir. Ayr?ca kök tozu 1/2 çay qa???? miqdar?nda 1 st?kan suya qoyulub qaynad?l?b, qaynama nöqt?sind? alt? azaldilib 10 deq. daha qaynad?ld?qdan sonra günd? 3 d?f? 1 st?kan olaraq içilir.
Elave t?sirl?ri: Yüks?k miqdarlarda v? h?kim n?zar?ti alt?nda h?r hans? bir müalic? dovrunde olduqda h?kiminiz? m?sl?h?tl??m?d?n istifad? edilm?m?lidir. Hamil? v? süd ?mizdir?n analara tövsiy? edilm?z. Oyadici t?siri s?b?biyl?, ür?k x?st?l?rind?, xroniki yüks?k t?zyiq x?st?l?rind? v? ür?k d?rmanlar?yla birlikd? istifad?si tövsiy? edilmir.

Открытие сайта!
Сегодня наш сайт создан и постепенно будет пополнятся полезной информацией.

Бесплатный хостинг Okis.ru