Pomidor haqqinda

Yaz mövsümünün ?n çox axtar?lan v? istehlak edil?n tetevezi olan pomidor, sa?laml?q bax?m?ndan tam bir ??fa qayna?dir? ... Yem?kl?rd?n salatlara q?d?r h?r ?eyd? istifad? edilen  pomidorun faydalar? n?l?rdir mövzusunda sizl?ri m?lumatland?rmaq ist?dik .. ?vv?lc? Pomidorun ?çind?ki elementl?r n?l?rdir onlar? öyr?n?k.
Pomidorun ?çind?ki elementl?r, 
Pomidorun içind?kil?r; A v? C vitaminl?ri, fol tur?usu, kalium, qida lifi v? qoruyucu antioksidantlar, bol miqdarda likopen v? beta karoten .. üzvi pomidorlar, b?zi kimy?vil?rd?n t?mizl?n?r?k yeti?dirildiyi üçün, daha çox flavonoit ehtiva ed?rl?r.
Pomidorun Faydalar?
* Antivirus xüsusiyy?ti olur.
* Ehtiva etdiyi elementl?r say?sind?, d?rini gücl?ndirir v? gün??in z?r?rli t?sirl?rin? qar?? d?rini qoruyur
* Ehtiva etdiyi beta karoten v? likopen say?sind?, Ya?lanma?a qar?? mübariz? apar?r,
* Qan t?zyiqini azald?r. Buna gore de günd?lik qidaniza mütl?q v? mütl?q pomidoru ?lav? edin.
* ?çind?ki likopen v? beta karoten say?sind?, qripi qar??s?n? al?r. Karoten madd?si bakteriya v? viruslara qar?? döyü?m?kd? t?sirlidir. Günd?lik 1 st?kan pomidor suyu içm?niz kafi olacaq.
* Xolesterolun sal?nmas?n? t?min edir. Günd? 1 ?d?d pomidor yem?k zerersiz xoesterolü 15 %art?rark?n, pis xoesterolü salar.

Открытие сайта!
Сегодня наш сайт создан и постепенно будет пополнятся полезной информацией.

Бесплатный хостинг Okis.ru