Zencirotu

Aprel v? mayda bütün tarla v? ç?m?nl?rde çiçeklenir. H?r il bu çiç?k hal?s?n? böyük bir zövql? izleriz.Rozet yarpaqlar? yazda t?r?v?z olaraq sat?l?r. Bu bitki rutubet sevmir. Aprel-May dövründ? köküyl? birlikd? cixarilir v? torpaqdan temizlenir. Kölg?li bir yerd? yax??ca quruduqdan sonra,  do?ran?r v? hava almayan qablarda saxlan?l?r. yarpaqlar çiç?kl?nm?d?n ?vv?l, kökl?r yazda v? ya pay?zda, çiç?k saplar? is? çiç?kl?nm? zaman? toplan?r.  vitaminl?r (A, B Complex, C v? D), triterpenler, carotin, flavon v? minerallar (d?mir, sink v? bol miqdarda kalium), uçucu ya?, fructose, inulin v? cholin ehtiva edir.

 

?stifad? Formalar?:

Çay haz?rlamaq: Yarpaq v? saplar:desert qa???? dolusu qurudulmu? v? dogranmish bitki, bir st?kan isti su il? 5-10 d?qiq? d?ml?ndikd?n sonra süzülur. Günd? 3 d?f? ac qar?na  içilir.
Kökl?r: 1-2 çay qa????  kök, bir st?kan soyuq suya ?lav? olunar, yüngül istilikd? qaynama d?r?c?sin? q?d?r isidil?r, bir neç? d?qiq? d?ml?ndikd?n sonra süzül?r. Günd? 2-4 st?kan çay aç qar?na içil?r.
Bitki Salat?: Bitki temizlenib yuyulduqdan sonra, bir müdd?t sirk?li suda gözl?dil?r. Bütov v? ya do?ranm?? yarpaqlar, üstün? limon v? zeytun ya?? ?lav? olunaraq yeyilir. Dad? yüngül ac?d?r, lakin narahat edici deyil. H?r yazda bitkinin ham?s? t?z? toplanaraq v? qaynad?lm?? kartof v? yumurta il? qar??d?r?laraq göz?l bir salat da haz?rlana bil?r.
Çiç?k Saplar?: çiç?kl?riyl? birlikd? yuyulan saplar?, çiç?kl?rinden ayr?laraq, günd? 5-10 d?n? t?z? olaraq yeyil? bil?r.

Открытие сайта!
Сегодня наш сайт создан и постепенно будет пополнятся полезной информацией.

Бесплатный хостинг Okis.ru