Astma ve Nefes Darligi

                 Astma ve Nefes Darligi
     Resept: Ümumi n?f?s darl???, allergik n?f?s darl??? v? soyuq allergiyas? v?ziyy?tind?
Orta böyüklükd?ki keçibuynuzundan 6-7 d?n?sini ?vv?l soyuq su alt?nda yuyun. Daha sonra bunlar? kiçik kiçik (3-4 sm uzunlu?unda) q?raraq, qaynamaqda olan yar?m litr? yax?n suyun için? at?n. Yüngül at??d? 7-8 d?qiq? qaynad?n. Soyuq-duqtan sonra süz?r?k suyunu ?ü??y? doldurun. Soyuducuda ?n çox üç gün  saxlayin.
 
Orta hesabla h?r gün s?h?r nahar aras?nda v? ax?am yem?yind?n ?vv?l bir çay st?kan? içil?r. T?xmin?n yar?m litr olaraq haz?rlad???n?z keçibuynuzu suyu üç gün soyuducuda pozulmadan qoruna bil?r. H?r üç günd? bir, t?z? olaraq haz?rlaman?z laz?md?r. Heç ara verm?d?n 20 gün t?tbiq edin. ?yirmi gün tamamland?qdan sonra eyni ??kild? heç ara verm?d?n 15 gün davam edin. On be? günlük müalic?si t?tbiq ed?rk?n bir çay st?kan? iç?risin? bir kiçik çay qa???? bal ?lav? edib qarishdirin.s?h?r nahar? aras?nda v? ax?am yem?yind?n ?vv?l bir çay st?kan? için. Keçibuynuzunu t?tbiq ed?rk?n s?h?r yemeyinde ayr?ca baldan istifade etmeyin.
 
Diqq?t: 5 il? 12 ya? aras?ndak? u?aqlarda n?f?s darl??? v? ya allergiyaya ba?l? n?f?s darl??? varsa yaln?z bir çay st?kan? s?h?r nahar? aras?nda içilir. Ax?am yem?kl?rind? içilmir
.
Diqq?t: Bu müalic? zamani naharda ayr?ca bal yemeyin. Daha güclü olar dey? bir çay qa????ndan daha çox bal ?lav? etm?yin.
Qeyd: Bu m?qs?dl? b?km?zi v? ya toz halinda kecibuynuzu uy?un deyil. T?siri çox azd?r.
Qeyd: H?kim n?zar?t v? t?klifl?rine laqeyd yana?may?n.

Открытие сайта!
Сегодня наш сайт создан и постепенно будет пополнятся полезной информацией.

Бесплатный хостинг Okis.ru