Melisa haqqinda

Narahat v? ?s?bi olan, yuxlamayanlar v? ür?k problemi ya?ayan insanlar üçün t?klif edil?n bir çayd?r melisa çay?.
Müdafi? gücünün artmas?n? t?min etdiyi üçün qrip? v? soyuqdeymeye qar?? istifad? edilm?kd?dir.
Yarpaqlar?n?n göz?l limona b?nz?r qoxusu olan ot bitkil?rind?n olan melisa çay? psixoloji probleml?rin s?b?b oldu?u dü?ünc?l?rin beyind?n uzaq tutulmas?nda da köm?kçi bir çayd?r.
Stressli  oldu?unuz dövrl?rd? melisa çay? rahatl?q verir.
?z?l?l?rin bo?almas?na d? faydal?d?r.
H?zm sistemini t?nziml?yir, m?d?d?ki spazmlar? h?ll edir. 
Melisa çay?n?n istifad? ??kli
1 desert qa???? inc? do?ranm?? melisa yarpaqlar?n? bir su st?kan? isti su iç?risin? at?n v? 10 d?qiq? demleyib süz?r?k iç? bil?rsiniz.
?ç?risin? bal ?lav? etmek olar. Gün ?rzind? 2-3 st?kan iç? bil?rsiniz.
Melisa qayna?lmamal?d?r.

Создано на конструкторе сайтов Okis. Не дорого http://www.norma-stab.ru стабилизатор напряжения однофазный.

Открытие сайта!
Сегодня наш сайт создан и постепенно будет пополнятся полезной информацией.

Бесплатный хостинг Okis.ru